Máy tính để bàn Intel BOXNUC7CJYH

Máy tính để bàn Intel BOXNUC7CJYH

3,100,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC7PJYH2

Máy tính để bàn Intel BOXNUC7PJYH2

4,450,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn - PC Acer AS XC-830 DT.B9XSV.001 (J4005/4GB/500GB HDD/UHD 600/Endless)

Máy tính để bàn - PC Acer AS XC-830 DT.B9XSV.001 (J4005/4GB/500GB HDD/UHD 600/Endless)

J4005/4GB/500GB HDD

6,190,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i3BEH2S

Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i3BEH2S

6,500,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i3BEH2

Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i3BEH2

6,750,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel NUC BXNUC10i3FNH2

Máy tính để bàn Intel NUC BXNUC10i3FNH2

7,100,000 đ
Chi tiết
PC ASUS D340MC-0G5400051D (Pentium G5400/4GB/1TB HDD/UHD 610)

PC ASUS D340MC-0G5400051D (Pentium G5400/4GB/1TB HDD/UHD 610)

Pentium G5400/4GB/1TB HDD/UHD 610

7,190,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn - PC Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143 (G5400/4GB/1TB HDD/UHD 610/Endless)

Máy tính để bàn - PC Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143 (G5400/4GB/1TB HDD/UHD 610/Endless)

G5400/4GB/1TB HDD

7,390,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn - PC Acer Aspire TC-865 DT.BARSV.009 (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Endless)

Máy tính để bàn - PC Acer Aspire TC-865 DT.BARSV.009 (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Endless)

Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610

7,590,000 đ
Chi tiết
PC Dell Vostro 3471 ST 46R631 (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Ubuntu)

PC Dell Vostro 3471 ST 46R631 (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Ubuntu)

Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610

8,000,000 đ
Chi tiết
PC Dell Vostro 3471 ST (46R631W) (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Win10)

PC Dell Vostro 3471 ST (46R631W) (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Win10)

Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610

8,400,000 đ
Chi tiết
PC ASUS D340MC-I38100138D (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630)

PC ASUS D340MC-I38100138D (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630)

i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630

8,490,000 đ
Chi tiết
PC ASUS D340MC (D340MC-I38100017D) (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630)

PC ASUS D340MC (D340MC-I38100017D) (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630)

i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630

8,690,000 đ
Chi tiết
PC Dell Inspiron 3470 ST V8X6M2 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Ubuntu)

PC Dell Inspiron 3470 ST V8X6M2 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Ubuntu)

i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630

8,700,000 đ
Chi tiết
PC Dell Vostro 3470 SFF V3470A1 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Win10)

PC Dell Vostro 3470 SFF V3470A1 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Win10)

i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630

8,790,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn - PC Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144 (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Endless)

Máy tính để bàn - PC Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144 (i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Endless)

i3-8100/4GB/1TB HDD/UHD 630

8,890,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH2

Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH2

8,950,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH6

Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH6

8,950,000 đ
Chi tiết
Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH2S

Máy tính để bàn Intel BOXNUC8i5BEH2S

9,000,000 đ
Chi tiết
PC Dell Optiplex 3070 SFF 70199618 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Fedora)

PC Dell Optiplex 3070 SFF 70199618 (i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630/Fedora)

i3-9100/4GB/1TB HDD/UHD 630

9,000,000 đ
Chi tiết


  • Dell
  • Asus
  • Acer
  • Canon
  • Brother
  • HP
  • Lenovo
  • Sony
  • Apple